СТИПЕНДІАЛЬНИЙ КОНКУРС

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

імені Василя Яковича Тація

Конкурс на отримання іменної стипендії українського ученого-правознавця, почесного президента Національної академії правових наук України, академіка НАН України, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тація Василя Яковича.

Мета створення

Метою створення фонду іменної стипендії українського ученого-правознавця, почесного президента Національної академії правових наук України, академіка НАН України, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тація Василя Яковича є фінансова підтримка молодих, обдарованих здобувачів вищої освіти, які пов’язали свій життєвий шлях з юриспруденцією.

Конкурс організовується Асоціацією випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого серед одинадцятикласників України.

Стипендіальний фонд

Умови проведення конкурсу

Учасники конкурсу

Іменна стипендія призначається серед вступників на освітній ступінь “Бакалавр”.

Конкурсна комісія

Для призначення Іменної стипендії створюється конкурсна комісія на базі Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До складу Комісії входять: партнери Іменної стипендії, представники Асоціації випускників Університету, представники студентських організацій, викладачі та адміністрація Університету.

Конкурсна Комісія на своєму засіданні обговорює представленні
кандидатури і проводить голосування щодо призначення іменної стипендії.

Подання кандидатури

Для участі у Конкурсі кандидат має:

 • Заповнити Google форму із зазначенням у ній основної інформації про кандидата;
 • Прикріпити у Google формі Есе на будь-яку з 5-ти тем:
  • Україна – правова держава майбутнього;
  • Значення права та справедливості для побудови кращого майбутнього України;
  • Моя роль в правовій державі: як кожен громадянин може сприяти дотриманню прав та свобод людини?;
  • Як історичне минуле впливає на розвиток держави?;
  • Як я прагну стати юристом змінюючи світ через призму права?.

У разі виникнення питань кандидати можуть звернутися на електронну адресу grant@nlu.edu.ua або на Гаряу лінію: 0 800 311 777

Строки подання кандидатури: з 5 квітня до 1 серпня 2024 року.

Оформлення Есе

Вимоги до текстового оформлення Есе:

 • Шрифт Times New Roman;
 • розмір 14;
 • інтервал 1,5;
 • поля сторінки: зліва – 3 см, праворуч – 1.5 см, зверху та знизу сторінки – 2 см.

Есе, яке не відповідатиме вимогам текстуального оформлення, розглядатися не буде.

Вимоги до конкурсної роботи

Конкурсна робота виконується у формі Есе.

Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання.

Обсяг есе – до 4 сторінок.

Учні самостійно пишуть есе, не використовуючи запозичення з робіт інших авторів. Винятком може бути епіграф.

До участі приймаються роботи, які раніше не брали участі в подібних заходах.

Есе має бути підготовано однією людиною. Максимальна кількість балів, яку може отримати робота – 40 балів.

Для обрання переможця будуть застосовуватися такі критерії:

 • відповідність роботи заявленій темі – від 1 – до 10 балів;
 • чіткість і логічність викладу матеріалу – від 1 – до 10 балів;
 • обґрунтованість викладеної думки – від 1 – до 10 балів;
 • оригінальність – від 1 – до 10 балів.

Роботи, що будуть містити 30% та більше плагіату, до участі не допускаються.

Хронологія стипендіального конкурсу

Конкурс на призначення Іменної стипендії проводиться з 5 квітня по 1 жовтня 2024 року:

5 квітня – 1 серпня 2024 року

подання документів для допуску до участі в конкурсі.

1 серпня – 1 вересня 2024 року

перевірка робіт

вересень 2024 року

оголошення результатів та визначення переможців.

Переможці нагороджуються сертифікатами й грошовою винагородою під час урочистого вручення.

Конкурсна комісія

Хочеш стати партнером конкурсу?